Lokálka  TT 2016

V roku 2016 som rozpracoval  celkove tri nové segmenty: Segmet so stanicou Katarínska Huta, segment Oblúk a segment 850, ktorý je najmenším segmentom koľajiska a má dĺžku len 850mm, pričom slúži ako prepojenie medzi segmentami Katarínska Huta a Oblúk. Doposiaľ ani jeden z týchto segmentov nie je hotový, preto sa v Galérii nenachádzajú zábery z nich a to aj napriek tomu, že po elektrickej stránke sú všetky tri už plne prechodné a funkčné avšak zatiaľ majú podobu len akýchsi polystyrénových treťohôr. Na ostatných segmentoch v roku 2016 pribudli najmä ihličnaté stromy NeuModel  a ďalej z vlastnej tvorby náletové dreviny, kroviny, kríčky, záhradné i poľné kvety a zeleň obecne, takže tu je zopár záberov...