Lokálka TT - odkazy na iné  stránky

           ak tieto odkazy pomôžu čo len jedinému modelárovi,  potom moja práca nebola zbytočná    

A na záver trocha nostalgie zo staníc Breznička a Katarínska Huta